Zoeken naar subsidie aanvragen gemeente den haag

subsidie aanvragen gemeente den haag
Den Haag Subsidie dak en vloerisolatie 2016-2018 aanvragen.
Subsidie dak en vloerisolatie 2016-2018 aanvragen. Gaat u het dak of de vloer op de begane grond in uw woning in Den Haag isoleren? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente. Op deze pagina. Deze subsidie is voor particuliere woningeigenaren, particuliere verhuurders en Verenigingen van Eigenaren VvE.
Den Haag Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen.
De activiteitensubsidie kunt u op 3 manieren aanvragen.: Digitaal via de knop hieronder. Het PDF-formulier invullen en als bijlage per e-mail versturen. Het PDF-formulier invullen, printen en per post versturen. Kies niet meer dan 1 van bovengenoemde opties. Als u de aanvraag op meer manieren verstuurt, kan dit tot vertraging leiden. Vraag activiteitensubsidie aan. Download het Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor stadsdeel. Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor stadsdeel PDF, 2675, kB. Vul het formulier volledig in en stuur het met de benodigde bijlagen per e-mail naar: subsidies@denhaag.nl of print het en stuur het per post naar.: Burgemeester en wethouders. 2500 BC Den Haag. Hoe lang duurt het? U krijgt binnen 4 werkdagen nadat u uw aanvraag heeft ingediend een ontvangstbevestiging. Binnen 6 weken nadat de gemeente uw complete aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een beschikking waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u binnen 1 week de subsidie op uw rekening.
Den Haag Subsidies wonen en bouwen.
Bewonersorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor kosten die ze maken voor kantoor of vergaderruimte, communicatie en administratieve ondersteuning. Subsidie bewonersinitiatieven veiligheid aanvragen. De gemeente vindt bewonersinitiatieven voor veiligheid belangrijk. Bewonersinitiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van buurten in Den Haag kunnen daarom in aanmerking komen voor een subsidie.
Den Haag Subsidieaanvraag bijeenkomsten impacteconomie Den Haag 2015 2019.
Dien uw aanvraag uiterlijk 4 weken voordat de bijeenkomst plaatsvindt in bij de gemeente. Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar subsidies@denhaag.nl. Aanvraagformulier Subsidie bijeenkomsten impacteconomie Den Haag 2015 2019 PDF, 327, kB. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die noodzakelijk zijn voor de organisatie en uitvoering van kleinschalige netwerkbijeenkomsten die bijdragen aan de Haagse impact-economie. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een van bovengenoemde activiteiten. Loonkosten komen in niet aanmerking voor subsidie. In de periode 1 oktober 2015 tot 1 januari 2019 is voor deze bijeenkomsten in totaal 100.000 beschikbaar.: in 2015 10.000. in 2016, 2017 en 2018 7.500 per kwartaal, maximaal 30.000 per jaar. Een subsidie bedraagt minimaal 500 en maximaal 1.000 per aanvraag. Wijze van verdeling. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld totdat het beschikbare bedrag voor die periode op is.
Den Haag Subsidies cultuur.
Subsidie Broedplaatsen aanvragen. Den Haag heeft verschillende Artist-run spaces zoals broedplaatsen en initiatieven van waaruit kunstenaars en creatieven werk maken én vaak presenteren. De gemeente stimuleert de activiteiten van Artist-run spaces met de subsidie Broedplaatsen. Subsidie voor nieuwe buurtbibliotheken aanvragen.
Den Haag Subsidies.
Subsidie kleine en grote publieksevenementen, activiteiten stadsdelen. Subsidies verkeer en vervoer. Subsidies elektrische voertuigen, subsidie buurtstalling aanvragen, sloopregeling voor dieselauto, brommers en snorfietsen. Een overzicht van alle subsidies die de gemeente in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. Wet en regelgeving subsidies.
Den Haag Subsidies onderwijs.
Alle informatie over het aanvragen van subsidies op het gebied van onderwijsbeleid. Subsidie peuterspeelzalen aanvragen. Instellingen die peuteropvang met voorschoolse educatie exploiteren, kunnen bij de gemeente Den Haag subsidie aanvragen. Projecten van studentenorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten.
Den Haag Subsidie ouderensociëteiten aanvragen.
Op verschillende locaties in Den Haag vindt u folders over de subsidie. Onder meer bij de stadsdeelkantoren en in verzorgings en welzijnsinstellingen. De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst tot het beschikbare budget op is. Hoe eerder uw aanvraag binnen is, hoe meer kans u dus heeft om subsidie te krijgen.
Den Haag Subsidies en fondsen voor sportverenigingen.
Hiervoor heeft de vereniging inzet van vrijwilligers en financiële middelen nodig. Hiervoor kan een vereniging de subsidieregeling Investering Accommodaties Sportverenigingen IAS aanvragen. Deze regeling geldt voor de primaire sportvoorzieningen zoals kleedkamers en voor de maatschappelijke verbreding van de voorziening. De vereniging mag de subsidie ook gebruiken voor het uitvoeren van regulier en achterstallig onderhoud en kleinere aanpassingen. Voor duurzame energiebesparende voorzieningen is nu de extra mogelijkheid om een gemeentelijke bijdrage te ontvangen. Alle documenten inclusief aanvraagformulieren en subsidievoorwaarden zijn te vinden op de speciale IAS-pagina. Viert uw vereniging binnenkort haar jubileum? Neem dan contact met verenigingsondersteuning om aanspraak te kunnen maken op onderstaande vergoeding. Elke Sportvereniging krijgt een subsidie uitgekeerd die gebaseerd is op het aantal jubileumjaren. Dus bij een 25-jarig bestaan, en meervoud hiervan, ontvangt de sportvereniging 10 per bestaansjaar. Daarnaast krijgen sportverenigingen met meer dan 100 leden nog een extra subsidietoekenning op basis van het aantal leden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een sportvereniging hebben deelgenomen aan het vitaliteitsonderzoek. U vraagt de vergoeding aan met het volgende formulier.: Aanvraagformulier subsidieregeling Jubilea van Sportverenigingen Den Haag 2016 PDF, 2338, kB.

Contacteer ons