Resultaten voor subsidie gemeente den haag

subsidie gemeente den haag
Subsidies Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Als aanvrager kunt u het aanvraagformulier gebruiken om subsidie aan te vragen. Hierbij is ook een korte handleiding beschikbaar. In geval van vragen kunt u contact opnemen met subsidies@mrdh.nl. Declaratie en eindverantwoording. Voor declaraties en eindverantwoordingen gelden de voorwaarden in de beschikkingsbrief. Er waren tot medio 2016 verschillende werkwijzen tussen voormalig Stadsgewest Haaglanden en voormalige stadsregio Rotterdam. Vanaf 1 oktober 2016 worden alle subsidies met een instructie verzonden, waarin onder andere de digitale weg beschreven staat. Deze instructie kunt u ook downloaden. Tevens kunt u hier de bijbehorende formulieren downloaden, te weten.: formulier Bijlage bij de voorschotdeclaratie BDU.; formulier Eindverslag BDU. Sijthoff Shops Offices. Grote Marktstraat 43. 2511 BH Den Haag.
Ontvang subsidie voor woningisolatie in Den Haag!
De subsidie dak en vloerisolatie in Den Haag geldt voor woningen die gebouwd zijn voor 1985. De regeling eindigt op 15 november dit jaar of stopt eerder indien het subsidieplafond bereikt is. Dit laatste is zeer goed mogelijk, want subsidiepotten gaan vaak snel leeg. De gemeente Den Haag informeert tijdig wanneer de pot leeg dreigt te raken.
Den Haag Acties en subsidies duurzaam wonen.
Als u de vragenlijst invult, mag de gemeente de gegevens geanonimiseerd gebruiken voor beleids en uitvoeringsdoeleinden. Er is subsidie voor groene daken beschikbaar Vergunningvrij zonnepanelen plaatsen. Zonnepanelen zijn vergunningvrij als ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 van het Besluit omgevingsrecht Bor.
Den Haag Subsidie ouderensociƫteiten aanvragen.
Op verschillende locaties in Den Haag vindt u folders over de subsidie. Onder meer bij de stadsdeelkantoren en in verzorgings en welzijnsinstellingen. De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst tot het beschikbare budget op is. Hoe eerder uw aanvraag binnen is, hoe meer kans u dus heeft om subsidie te krijgen.
Subsidies Buurtstalling Den Haag.
Vanaf 1 april tot en met 31 december 2018 kunnen inwoners of bedrijven in Den Haag weer subsidie aanvragen om een buurtstalling te beginnen of een bestaande stalling uit te breiden. Na het succes van de vorige regelingen, is door de gemeente een nieuwe regeling vastgesteld.
Subsidieregister Aubergine IT.
De Gemeente Den Haag verstrekt jaarlijks honderden miljoenen subsidie. Hier werd netjes elk jaar een uitgebreid PDF-rapport van gemaakt. Heel erg mooi; maar niet echt inzichtelijk en doorbladerbaar. De Gemeente Den Haag benaderde ons daarom met de vraag of wij al die subsidies inzichtelijk kunnen maken voor de burgers.
Blockchain Magazine.
PowNed Den Haag strooit ongecontroleerd subsidies.
De gemeente Den Haag geeft dus grif subsidie maar checkt niet of er iets geleverd wordt voor dat geld, stelt de Rekenkamer Den Haag. Dat is een luilekkerland voor allerlei schimmige adviesbureautjes en coaches en sociaalmaatschappelijke kwakzalvers, maar ook politiek is het een probleem: de Haagse gemeenteraad kan de boel niet overzien of controleren.
Den Haag subsidie groene daken Subsidie groene daken Den Haag Den Haag subsidie groene daken.
Subsidie voor de aanleg van een groendak in 2018. De gemeente Den Haag geeft ook in 2018 subsidie op groene daken en groene gevels. Begin 2018 komt de gemeente met een nieuwe subsidieregeling. Wil je weten wat een groendak kost en hoeveel subsidie je kunt krijgen?

Contacteer ons