Meer resultaten voor gemeente den haag klacht

gemeente den haag klacht
Klacht over de gemeente indienen.
Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop uw klacht is behandeld dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman, postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Wij raden u aan eerst telefonisch contact op te nemen via het gratis telefoonnummer 0800 33 555 55. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de Nationale ombudsman: www.nationaleombudsman.nl. De Nationale ombudsman is een onafhankelijke instantie, die verantwoordelijk is voor de behandeling van klachten van vrijwel alle overheidsinstellingen. De Nationale ombudsman neemt uw klacht alleen in behandeling als de gemeente uw klacht al eerder behandeld heeft.
Den Haag Klachten, bezwaar, beroep en compliment.
Doe dan een melding bij de gemeente. Melding openbare ruimte doen. Klacht indienen over de gemeente. Uw klacht kan gaan over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente.
Klachten Gemeente Vught.
Bent u niet eens met de manier waarop uw klacht is behandeld door de gemeente? Of bent u nog steeds kwaad? U kunt dan naar de Nationale Ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht en de manier waarop daarmee is omgegaan. 2509 AC Den Haag.
Klachten en OV-informatie.
Gemeente Den Haag. Nieuws Rover-Den Haag. Afdelingsnieuws en intern beleid. Over Rover-Den Haag. Inspraak en overleg. Klachten en OV-informatie. Contact met Rover-Den Haag. 3800 CC Amersfoort. 3818 EA Amersfoort. ma t/m vrij van 1000: tot 1630: uur. Blad De Reiziger. Samen op Reis. Klacht bij Rover.
Gezamenlijke Brandweer Gemeentelijke Ombudsman.
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Klacht over de gemeente? Lees eerst de toelichting. Heeft u al bij de gemeente geklaagd? De ombudsman kan uw klacht niet behandelen. Heeft u een reactie ontvangen en bent u ontevreden? Dien eerst uw klacht in bij de gemeente.
Gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken Website gemeente Sluis.
Gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken. Afstand doen van een graf. Herbegraven of alsnog cremeren. Registratie levenloos geboren kind. Scheiden of partnerschap beƫindigen. Trouwen of partnerschap aangaan. Zorg en ondersteuning. Maatje in Zeeland. Persoonsgebonden budget aanvragen. Gehandicapten parkeerplaats aanvragen. Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen. Uitkering, werk en bijstand. Bijstandsuitkering voor oudere werknemers IOAW. Hulp bij laag inkomen en schulden. Hulp bij het vinden van werk. Kindgebonden budget aanvragen. Jeugd en onderwijs. Jongerenloket Leren in Zeeland. Jeugdsport en cultuurfonds. Verhuizing vanuit buitenland. Verhuizing naar buitenland. Speelvoorzieningen per kern. Klacht over afval indienen.
Den Haag Klacht indienen over de gemeente.
Klacht indienen over de gemeente. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Den Haag? Dan wil de gemeente dat graag weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente.
Klachten, bezwaren en zienswijzen gemeente Hellendoorn.
Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht is behandeld of over de uitkomst van uw klacht, kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. De ombudsman beoordeelt of het bestuursorgaan zich in de door hem onderzochte aangelegenheid al dan niet behoorlijk heeft gedragen. Meer informatie over deze procedure vindt u op www.nationaleombudsman.nl. Het indienen van een bezwaar. Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen?
Klachtenregeling Gemeente Wageningen.
Bent u het niet eens met de manier waarop we uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Postbus 93122, 2509 AC, Den Haag, telefoonnummer: 070 356 35 63. Maar u moet dus wel eerst uw klacht aan de gemeente voorleggen.

Contacteer ons