Zoeken naar schuldhulpverlening gemeente den haag

schuldhulpverlening gemeente den haag
Den Haag Budgetbeheer aanvragen.
Als u een schuldregeling heeft via de gemeente Den Haag, is er wel een voorwaarde dat elke maand in ieder geval het bedrag dat aan schuldeisers toekomt wordt gereserveerd via budgetbeheer. Verder kan budgetbeheer een voorwaarde voor schuldhulpverlening zijn als er een achterstand is in de lopende verplichtingen, of als schuldeisers dit als voorwaarde stellen voor medewerking aan een traject.
Den Haag Adviesgesprek schuldhulpverlening.
U staat ingeschreven op een woonadres in Den Haag. U bent 18 jaar of ouder. U heeft een geldig legitimatiebewijs. U neemt zelf een tolk mee, als u geen Nederlands spreekt. Tijdens het adviesgesprek komen de volgende onderwerpen aan bod.: ordenen van uw financiƫle administratie. overzicht maken van de schulden. onderhandelen met schuldeisers over de afbetaling van uw schulden. voorstel maken hoeveel u kunt afbetalen en het regelen van betalingen, bijvoorbeeld automatisch of gespreid. omgaan met betalingsachterstanden. Ook krijgt u tips hoe u geld kunt besparen of meer inkomen kunt krijgen. Als uit het adviesgesprek blijkt dat u hulp nodig heeft, helpt de gemeente u verder. Lees hier meer over bij Schuldbemiddeling en saneringskrediet. De gemeente beoordeelt of u een adviesgesprek kunt krijgen. U leest er meer over op Schuldhulpverlening.
Den Haag Schuldhulpverlening aanvragen.
Het is beleid voor 2016 tot en met 2019. Hierin staat hoe de gemeente samen met andere organisaties en instellingen in de stad ervoor wil zorgen dat Hagenaars met schulden geen grote problemen krijgen. Schuldhulpverlening in Den Haag publieksversie beleidsplan 2016-2019 PDF, 23, MB.
Den Haag Schuldbemiddeling of saneringskrediet.
geeft alle wijzigingen in uw situatie ook uw telefoonnummer door. geeft de gemeente toestemming uw budget een tijd voor u te beheren of u accepteert een bewindvoerder die de rechter heeft aangewezen. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op Beleidsregels schuldhulpverlening 2017.
Status.
Beleidsregel schuldhulpverlening Den Haag 2017.
Iedere inwoner van de gemeente Den Haag van 18 jaar en ouder kan zich tot het college wenden voor schuldhulpverlening. Voor een verzoeker die zelfstandig ondernemer is met een nog functionerende onderneming, geldt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 Bbz als voorliggende voorziening.
Den Haag Hulp bij schulden.
Komt u in aanmerking voor schuldhulpverlening? Dan zoekt de gemeente eerst naar een oplossing met uw schuldeisers. Heeft u zich aangemeld voor een schuldhulptraject, maar komt u nog niet in aanmerking voor een schuldregeling? Dan biedt de gemeente u een adviesgesprek aan.

Contacteer ons