Zoeken naar gemeente den haag subsidie

gemeente den haag subsidie
Den Haag Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen.
2500 BC Den Haag. Hoe lang duurt het? U krijgt binnen 4 werkdagen nadat u uw aanvraag heeft ingediend een ontvangstbevestiging. Binnen 6 weken nadat de gemeente uw complete aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een beschikking waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u binnen 1 week de subsidie op uw rekening.
Den Haag Subsidies wonen en bouwen.
De gemeente vindt bewonersinitiatieven voor veiligheid belangrijk. Bewonersinitiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van buurten in Den Haag kunnen daarom in aanmerking komen voor een subsidie. Geluidwerende maatregelen aanvragen. Woont u aan een drukke weg en zorgt dit voor geluidsoverlast?
Den Haag Subsidies cultuur.
De gemeente Den Haag stelt 2 keer per jaar subsidie beschikbaar voor culturele projecten. De subsidie is bedoeld voor professionele, kunstzinnige activiteiten die incidenteel plaatsvinden. Subsidie stimuleren cultureel ondernemerschap aanvragen. Culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan cultureel ondernemerschap via de Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag 2017.
Den Haag Subsidies onderwijs.
Alle informatie over het aanvragen van subsidies op het gebied van onderwijsbeleid. Subsidie peuterspeelzalen aanvragen. Instellingen die peuteropvang met voorschoolse educatie exploiteren, kunnen bij de gemeente Den Haag subsidie aanvragen. Projecten van studentenorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten.
Den Haag Subsidie dak en vloerisolatie 2016-2018 aanvragen.
Subsidie dak en vloerisolatie 2016-2018 aanvragen. Gaat u het dak of de vloer op de begane grond in uw woning in Den Haag isoleren? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente. Op deze pagina. Deze subsidie is voor particuliere woningeigenaren, particuliere verhuurders en Verenigingen van Eigenaren VvE.
Den Haag Subsidies.
Subsidie kleine en grote publieksevenementen, activiteiten stadsdelen. Subsidies verkeer en vervoer. Subsidies elektrische voertuigen, subsidie buurtstalling aanvragen, sloopregeling voor dieselauto, brommers en snorfietsen. Een overzicht van alle subsidies die de gemeente in de voorafgaande jaren heeft verstrekt. Wet en regelgeving subsidies.
Den Haag Subsidie culturele projecten aanvragen.
De gemeente stelt 2 keer per jaar subsidie beschikbaar voor culturele projecten via de subsidieregeling Culturele Projecten. De subsidie is bedoeld voor professionele, kunstzinnige activiteiten die incidenteel plaatsvinden. Op deze pagina. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een initiatief van Haagse kunstenaars, organisatoren of instellingen of een initiatief dat specifiek voor Den Haag is gemaakt, en daarnaast ten goede komt aan de Haagse burger.
Den Haag Subsidie ouderensociƫteiten aanvragen.
Op verschillende locaties in Den Haag vindt u folders over de subsidie. Onder meer bij de stadsdeelkantoren en in verzorgings en welzijnsinstellingen. De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst tot het beschikbare budget op is. Hoe eerder uw aanvraag binnen is, hoe meer kans u dus heeft om subsidie te krijgen.
Den Haag Subsidies zorg en welzijn.
Subsidie Stimuleren Vrijwillige Inzet. Met de subsidieregeling Stimuleren Vrijwillige Inzet kunnen Haagse non-profitinstellingen subsidie aanvragen voor activiteiten en initiatieven voor vrijwilligers. Subsidie stimuleren initiatieven voor groepswonen aanvragen. Met de subsidieregeling Stimuleren initiatieven voor groepswonen Den Haag 2016 wil de gemeente Haagse burgers helpen om nieuwe woongroepen te vormen.

Contacteer ons