Resultaten voor gemeente belasting den haag

gemeente belasting den haag
Den Haag Kwijtschelding gemeentebelasting.
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Om te bepalen of u kwijtschelding krijgt, kijkt Belastingzaken eerst naar uw vermogen of bezittingen. Daarna wordt bepaald hoeveel geld u te besteden heeft besteedbare ruimte of betalingscapaciteit.
Den Haag Kwijtschelding belastingen aanvragen.
Wanneer de gemeente uw verzoek om kwijtschelding van de aanslagen heeft ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging en uitstel van betaling tot er op uw verzoek is beslist. U kunt kwijtschelding aanvragen voor alle aanslagen die nog niet zijn betaald of niet langer dan 3 maanden geleden zijn betaald.
Den Haag Belastingen.
U moet precariobelasting betalen als u een voorwerp onder de gemeentegrond heeft. Voorbeelden hiervan zijn leidingen, kabels, buizen en tanks. U moet toeristenbelasting betalen als u tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt aan personen die niet in de gemeente Den Haag staan ingeschreven.
Den Haag Belasting betalen.
Automatische incasso is een betaalmethode waarbij u de gemeente machtigt het aanslagbedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. Belasting betalen met acceptgiro. Belastingzaken stuurt geen acceptgiro meer mee met de aanslag. U kunt wel andere soorten acceptgiros krijgen van Belastingzaken.
Den Haag Woonlastennota.
Bijvoorbeeld als er tussendoor iets aan het pand is veranderd. Bent u eigenaar van meerdere panden in Den Haag? Dan ontvangt u hiervoor aparte specificaties. Digitaal en/of per post. U kunt de woonlastennota ook digitaal via de Berichtenbox ontvangen. Dat is voor u snel, veilig en gemakkelijk. Het scheelt ook veel papier en verzendkosten, waardoor de gemeente en u samen het milieu kunnen sparen.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen komen in de gemeente Den Haag de onroerend-goedbelastingen, de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de hondenbelasting in aanmerking. Voorgesteld wordt vast te stellen de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen. Bijgevoegd Invorderingswet Stbl. 221 1990 en Uitvoeringsregeling Invorderingswet en notitie kwijtschelding van belasting voor particulieren.
Den Haag Gemeentelijke belastingen: bezwaar maken.
U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor nog openstaande bedragen en bedragen die u korter dan 3 maanden geleden heeft betaald. Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente over Sociale Zaken, een naheffing parkeerbelasting parkeerbon of overige zaken zoals subsidies of vergunningen?

Contacteer ons