Resultaten voor gemeente den haag container

gemeente den haag container
Den Haag Container kliko aanvragen of verwijderen.
Container kliko aanvragen of verwijderen. Inwoners van wijken die gebruikmaken van containers kliko's' voor huisvuil, papier en/of groente, fruit en tuinafval kunnen een container aanvragen of omruilen via de gemeente. On this page. Hoe werkt het? U kunt een container aanvragen, omruilen of laten ophalen.
Den Haag Vergunningen openbare weg.
Wilt u tijdelijk een container, steiger of ander object op de openbare weg plaatsen? Of wilt u een spandoek of feestverlichting ophangen? Vraag een vergunning Inname openbare straat aan. Laad en loshaven op straat aanvragen. Vraag als ondernemer een laad en loshaven aan. Op deze plek mogen voertuigen stilstaan om goederen direct te laden en te lossen. Bent u een ondernemer en wilt u een uitstalling plaatsen op de openbare weg, zoals een reclamebord? Dan heeft u een vergunning nodig. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Incidentele of seizoenstandplaats op de openbare weg aanvragen. Bent u ondernemer en wilt u een incidentele standplaats of een seizoenstandplaats innemen op de openbare weg? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Voor venten is geen vergunning nodig. Wilt u takelwerkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte? Vraag dan een takelvergunning aan bij de gemeente. Instemmingsbesluit wegopbrekingen aanvragen. Wilt u voor de uitvoering van werkzaamheden de openbare straat afsluiten en/of opbreken? Dan heeft u daarvoor een instemmingsbesluit nodig. Filmopnames maken in Den Haag.
Den Haag Volle of kapotte verzamelcontainer of ondergrondse restafvalcontainer melden.
Of ziet u een volle verzamelcontainer voor glas, papier of plastic afval? Meld dit dan online bij de gemeente. De gemeente maakt de afvalcontainers alleen leeg als ze echt vol zijn. Soms lijkt een container vol maar is dit niet zo.
Den Haag Afval.
Maak dan een afspraak met de gemeente om het te laten ophalen. Maak melding van afval in de openbare ruimte voor een schone stad. Bedrijven zijn verplicht om een contract af te sluiten met een erkende afvalinzamelaar. Voor bedrijfsafval gelden andere regels dan voor huishoudelijk afval.
Den Haag Minicontainer kliko aanvragen of teruggeven.
U kunt alleen een container aanvragen als u voldoende ruimte heeft om hem neer te zetten, zoals in uw tuin, schuur of kelder. De container mag alleen op de aanbieddag op de openbare weg staan. 1 container per afvalsoort per adres.
Den Haag Vergunning gebruik openbare straat aanvragen.
Wilt u tijdelijk een container, steiger of ander object op de openbare weg plaatsen? Of wilt u een spandoek of feestverlichting ophangen? De openbare weg is eigendom en verantwoordelijkheid van de gemeente. Vraag daarom een vergunning Inname openbare straat aan. Op deze pagina. Of u de vergunning voor het innemen van de openbare weg krijgt, hangt af van.: de afmetingen van het object, dus hoeveel ruimte het inneemt. hoe lang het er staat. waarom het geplaatst wordt. mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en het overige verkeer. bepalingen in het bestemmingsplan. Staat een zee of puincontainer of steiger minder dan 60 uur 25, dag op de openbare weg en levert hij geen gevaar op voor het gebruik van de weg? Dan hoeft u alleen maar te melden dat u hem gaat plaatsen. U moet de melding 5 dagen van tevoren doen. Als u een melding doet, dan kunt u het ingevulde formulier ook printen en inleveren bij het stadsdeelkantoor van het stadsdeel waarbinnen u het object gaat plaatsen. Doe een melding. Vraag de vergunning digitaal aan. U kunt dit formulier ook printen en met de benodigde bijlagen opsturen naar.: Afdeling Vergunningen en Handhaving. 2500 DP Den Haag.
Den Haag Groente, fruit en tuinafval gft-afval.
Heeft u nog geen gft-emmer of container? Vraag deze aan via Huisvuilcontainer aanvragen. Bewoners van de wijk Ypenburg kunnen gebruikmaken van de ondergrondse afvalcontainers voor gft. Tijdens de feestdagen. Op feestdagen wordt geen afval ingezameld. Meestal verschuift de ophaaldag dan 1 dag. Wat de ophaaldag voor uw straat wordt, kunt u zien in de digitale huisvuilkalender. Waar wel en waar niet. Bekijk in de onderstaande tabel waar gft apart wel of niet apart wordt ingezameld. Overzicht waar wel en geen aparte gft inzameling is Stadsdeel Wel Niet. Centrum met uitzondering Archipelbuurt. Escamp met uitzondering Wateringseveld. Marlot, Benoordenhout, Bezuidenhout-midden en Bezuidenhout-oost. Mariahoeve en Bezuidenhout-west. Scheveningen met uitzondering van de kuststrook, het gebied dat begrensd wordt door de Kranenburgweg, de Westduinweg, het Schipperplein, de Roerstraat, het Prins Willem-plein, de Jurriaan Kokstraat, de Gevers Deynootweg en de Strandweg. Het gebied dat begrensd wordt door de Kranenburgweg, de Westduinweg, het Schipperplein, de Roerstraat, het Prins Willem-plein, de Jurriaan Kokstraat, de Gevers Deynootweg en de Strandweg. Vogelwijk, Bomen en Bloemenbuurt, Vruchtenbuurt en Heesterbuurt ten noorden van de Mient. Regentessekwartier, Valkenboskwartier en Heesterbuurt ten zuiden van de Mient. Sinds april 2013 is de gemeente Den Haag gestopt met het gft-abonnement.
Den Haag Wijken waar ondergrondse containers komen.
In steeds meer wijken in Den Haag komen ondergrondse restafvalcontainers ORAC's. Bekijk in welke wijken de gemeente nu bezig is met de voorbereidingen en plaatsingen van ondergrondse restafvalcontainers. Kortenbos, wijk 11. Schildersbuurt-west, wijk 15C. Uilenbomen, wijk 13. Voorhout, wijk 12.
Den Haag Huisvuil.
U kunt als bewoner een container adopteren en meehelpen met het schoonhouden van de plek rond deze container. Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers. De gemeente wil van Den Haag een schonere stad maken. Daarom moet de losse vuilniszak verdwijnen uit het straatbeeld.

Contacteer ons