Resultaten voor gemeente den haag wmo

gemeente den haag wmo
Den Haag Lijst gecontracteerde aanbieders Wmo maatwerkarrangementen zorg in natura.
Lijst gecontracteerde aanbieders Wmo maatwerkarrangementen zorg in natura. Komt u in aanmerking voor hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding of gebruik van logeeropvang? Als u gebruik wilt maken van zorg in natura, kunt u kiezen uit de lijst met aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten.
Den Haag Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo.
Met de Wmo krijgt u hulp als u dat nodig heeft. Veel hulp kunt u zelf regelen. Zonder dat u de gemeente daarvoor nodig heeft. Voor sommige hulp doet u eerst een Wmo-melding. Een medewerker van de gemeente kijkt dan samen met u naar wat u kan en wat u niet kan.
Den Haag Voorzieningen Wmo.
Voorzieningen via de gemeente. Voorbeelden van voorzieningen die de gemeente regelt vanuit de Wmo.: verrijdbare douche of toiletstoel. Denk alvast na over welke leverancier uw voorkeur heeft. De gemeente heeft een contract met Medipoint en Hulpmiddelencentrum. Wilt u een van bovenstaande voorzieningen?
Cookies op AD.nl AD.nl.
Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat je informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. AD deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waaronder ook persoonsgegevens, in een samenwerkingsverband genaamd NLProfiel van Buymedia Nederland met Sanoma en Telegraaf Media Groep om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen.
Den Haag Zorg en ondersteuning.
Dan kunt u juridische hulp krijgen tijdens het spreekuur van de sociaal raadslieden van de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Samen zorg regelen. Wie dat wil, kan zorg zelf organiseren. Bijvoorbeeld voor mensen in de buurt. Samen kunt u zorg slim en dichtbij regelen. Dat kan in de vorm van een zorgcoöperatie. Sociale wijkzorgteams in Den Haag. In Den Haag coördineren de sociale wijkzorgteams de ondersteuning aan volwassenen met meerdere ernstige problemen. Bureau Nazorg Den Haag: hulp voor ex-gedetineerden. Bureau Nazorg helpt Haagse ex-gedetineerden een leven op te bouwen wanneer ze de gevangenis verlaten. Zorgaanbieders, slim en innovatief omgaan met zorg, toolkit professionals Wmo, Intermediairen Contactpunt.
Den Haag Wmo-melding doen.
Let op: een persoonlijk plan is iets anders dan een pgb-plan voor een persoonsgebonden budget. Stuur het plan per e-mail naar: meldingwmo@denhaag.nl. Per post kan ook. Stuur uw plan zonder postzegel naar.: Gemeente Den Haag. 2502 VB Den Haag. Zie ook Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo.
Den Haag Maatwerkarrangementen in de Wmo.
Maatwerkarrangementen in de Wmo. Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Of bij dagbesteding of individuele begeleiding? Dan kan de gemeente ondersteuning bieden via een maatwerkarrangement. Zij maakt dan samen met u een plan op maat. Ook de zorgaanbieder werkt hieraan mee.
Gemeente wmo Den Haag Telefoonboek.nl Telefoongids bedrijven.
Den Haag heeft een rijke geschiedenis in de internationale politiek. Met Telefoonboek.nl vindt u snel en gemakkelijk alle bedrijven in Den Haag, die ook te vinden zijn in de rubriek gemeente wmo! Gerelateerde berichten aan Gemeente wmo in Den Haag.
Gemeente Den Haag overtreedt regels rond Wmo: Hulp krijgen is te moeilijk Omroep West.
Dat concludeert de Haagse Rekenkamer na onderzoek naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo. De Rekenkamer Den Haag heeft onderzocht of de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Den Haag voldoet aan de wettelijke eisen en uitgangspunten van de wet.

Contacteer ons