Meer resultaten voor gemeente den haag belastingen

gemeente den haag belastingen
Den Haag Woonlastennota.
Bijvoorbeeld als er tussendoor iets aan het pand is veranderd. Bent u eigenaar van meerdere panden in Den Haag? Dan ontvangt u hiervoor aparte specificaties. Digitaal en/of per post. U kunt de woonlastennota ook digitaal via de Berichtenbox ontvangen. Dat is voor u snel, veilig en gemakkelijk. Het scheelt ook veel papier en verzendkosten, waardoor de gemeente en u samen het milieu kunnen sparen.
Den Haag Kwijtschelding belastingen aanvragen.
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen. Op deze pagina. Voor welke belastingen. Belastingzaken kan belastingen kwijtschelden.
Den Haag Belastingen.
U moet toeristenbelasting betalen als u tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt aan personen die niet in de gemeente Den Haag staan ingeschreven. Voor het gebruik van de binnenhaven en de kades met een schip moet u binnenhavenbelasting betalen. Voert u per jaar meer dan 500 kubieke meter m3 afvalwater af in het riool van de gemeente? Dan moet u rioolheffing gebruikersdeel betalen. Alle eigenaren van een onroerende zaak bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand met een aansluiting op de gemeentelijke riolering moeten rioolheffing eigenarendeel betalen. Heeft u een vraag voor belastingzaken? U kunt bellen, schrijven of een afspraak maken. De gemeente heeft officiƫle regels opgesteld voor alle gemeentelijke belastingen en procedures.
Den Haag Gemeentelijke belastingen: bezwaar maken.
Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen binnen de termijn die op het aanslagbiljet staat? Dan biedt een betaalafspraak met Belastingzaken misschien uitkomst. U kunt kiezen voor een regeling om in termijnen te betalen. Of u spreekt af dat u de aanslag op een later tijdstip betaalt. Bijvoorbeeld een paar weken of een maand later. Ontheffing / teruggaaf. Is uw belastingplicht in de loop van het jaar beƫindigd, dan kunt u ontheffing aanvragen. Ontheffing is alleen mogelijk voor afvalstoffenheffing, hondenbelasting en precariobelasting. Ook kunt u in sommige gevallen een deel van de leges voor een omgevingsvergunning terugvragen. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelastingen, rioolheffing eigenarendeel en de hondenbelasting van de eerste hond. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor nog openstaande bedragen en bedragen die u korter dan 3 maanden geleden heeft betaald. Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente over Sociale Zaken, een naheffing parkeerbelasting parkeerbon of overige zaken zoals subsidies of vergunningen?
Den Haag Betalingsregeling belastingen aanvragen.
Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen binnen de termijn die op het aanslagbiljet staat? En is gespreide betaling via automatische incasso voor u geen oplossing? Dan biedt een betaalafspraak met Belastingzaken misschien uitkomst. U kunt kiezen voor een regeling om in termijnen te betalen. Of u spreekt af dat u de aanslag op een later tijdstip betaalt. Bijvoorbeeld een paar weken of een maand later. U kunt ook nog een betaalafspraak maken als u een aanmaning of dwangbevel heeft gekregen. Op deze pagina. Hoe werkt het? U dient digitaal of schriftelijk een verzoek in bij Belastingzaken. Bij een verzoek om een betaalafspraak met Belastingzaken kunt u kiezen tussen.: Daarbij spreekt u af dat u uw belastingschuld in meerdere maandelijkse termijnen afbetaalt. een afspraak over uitstel van betaling. U spreekt dan af dat u de aanslag op een later tijdstip betaalt. Bijvoorbeeld een paar weken of een maand later. In beide gevallen maakt u zelf het verschuldigde bedrag over naar Belastingzaken. Bij deze 2 manieren van betalen moet u rente betalen over het verschuldigde bedrag. Dat is niet het geval bij gespreide betaling via automatische incasso. Nodig bij uw aanvraag. Bij uw verzoek heeft de gemeente de volgende informatie nodig.:
Den Haag Kwijtschelding gemeentebelasting.
Kwijtschelding belastingen aanvragen. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Om te bepalen of u kwijtschelding krijgt, kijkt Belastingzaken eerst naar uw vermogen of bezittingen. Daarna wordt bepaald hoeveel geld u te besteden heeft besteedbare ruimte of betalingscapaciteit.
Den Haag Belasting betalen.
U kunt gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen. Belasting gespreid betalen. Automatische incasso is een betaalmethode waarbij u de gemeente machtigt het aanslagbedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. Belasting betalen met acceptgiro. Belastingzaken stuurt geen acceptgiro meer mee met de aanslag.

Contacteer ons